Rozstrzygniecie konkursu „WYMARZONY DZIEŃ Z RODZINĄ”

2013-06-21

W dniu dzisiejszym został rozstrzygnięty multimedialny konkurs „WYMARZONY DZIEŃ Z RODZINĄ”. Oceniając wkład i zaangażowanie uczestników Komisja postanowiła nagrodzić równorzędnie wszystkie nadesłane prace .

Poniżej zamieszczamy protokół z posiedzenia Komisji konkursowej, oraz nagrodzone prace.

Protokół z posiedzenia

praca konkursowa - Alicja Rusinowska
praca konkursowa - Bożena Jurczyk
praca konkursowa - Julia Gałaszewska

© PCPR Suwałki