O PROJEKCIE „W TROSCE O BEZPIECZNY DOM”.

Charakterystyka projektu

Projekt realizowany jest w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ”. Projekt jest zgodny z obszarem działania 4.1.A PRZEMOC W RODZINIE programu „Razem bezpieczniej”

Celem projektu jest podniesienie świadomości społecznej w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szerzenie wiedzy i kształtowanie umiejętności wśród różnych grup społecznych / dzieci, młodzieży, rodziców, nauczycieli, babć i dziadków/ pomocnych w zapobieganiu przemocy w rodzinie.

Projekt realizuje założenia i zadania programu w zakresie:

  • promowania odpowiednich wzorców życia rodzinnego (opartych na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy itp.).
  • organizowania szkoleń tematycznych dla osób pracujących nad ograniczeniem zjawiska przemocy;

Ponadto projekt realizuje założenia :

  • Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Powiecie Suwalskim i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Powiatu Suwalskiego 2011-2013;
  • Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Województwie Podlaskim na lata 2012-2015;
  • Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

PROJEKT ZAKŁADA REALIZACJĘ TRZECH GŁÓWNYCH ZADAŃ:

ZADANIE 1. ORGANIZACJA KAMPANII „POSTAW NA RODZINĘ” I WARSZTATÓW TOWARZYSZĄCYCH KAMPANII.

Działania profilaktyczno - edukacyjne oparte na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy.

Poddziałanie 1.1 Organizacja uroczystego spotkania rozpoczynającego działania projektowe oraz otwierającego lokalną kampanię „POSTAW NA RODZINĘ”
Poddziałanie 1.2 Organizacja rodzinnego konkursu multimedialnego „Wymarzony dzień z rodziną”.
Poddziałanie 1.3 Organizacja warsztatów „Być mamą”
Poddziałanie 1.4 Organizacja warsztatów dla rodziców „Szkoła dla rodziców i wychowawców” cz. I
Poddziałanie 1.5 Warsztaty dla rodziców małych dzieci - „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”
Poddziałanie 1.6 Warsztaty dla ojców „TATUŚ w nowoczesnym stylu”
Poddziałanie 1.7 Organizacja warsztatów dla małżeństw - "Jak budować relację małżeńską?"
Poddziałanie 1.8 Organizacja warsztatów dla kobiet - "Jak żyć bez przemocy?"

Zadanie 2. ORGANIZACJA KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI.

Działania skierowane na zwiększenie świadomości społecznej dot. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.

Poddziałanie 2.1 Przygotowanie i organizacja spotkania rozpoczynającego Kampanię „Białej Wstążki”.
Poddziałanie 2.2 Organizacja Konkursu dla szkół na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Białej Wstążki w szkole lub środowisku lokalnym.
Poddziałanie 2.3 Organizacja wydarzeń związanych z Kampanią w szkołach i społeczności lokalnej wg. opracowanego programu. Kampania realizowana będzie w środowisku lokalnym i w szkołach na terenie gmin i w mieście Suwałki.
Poddziałanie 2.4 Organizacja spotkania kończącego Kampanię Białej Wstążki połączone ze spotkaniem kończącym działania projektowe.

ZADANIE 3. PRZYGOTOWANIE SPECJALISTÓW DO PRACY Z RODZINĄ W ZAKRESIE PROFILAKTYKI.

Poddziałanie 3.1 Organizacja szkolenia przygotowującego do prowadzenia warsztatów dla babć i dziadków.
Poddziałanie 3.2 Organizacja szkolenia przygotowującego do pracy z rodziną w terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach - Kurs podstawowy przeznaczony dla członków zespołów interdyscyplinarnych.
Poddziałanie 3.3 Organizacja szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą – Trening Kontroli Złości. 3 warsztaty.
Poddziałanie 3.4 Organizacja szkolenia dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą - PEACE 4 KIDS. 2 warsztaty.

Adresatami projektu jest cała społeczność lokalna w szczególności:

Bezpośrednio:

  • dzieci i młodzieży zamieszkała na terenie Powiatu Suwalskiego: 3 200 osób.
  • rodzice i dziadkowie dzieci zamieszkałych na terenie Powiatu Suwalskiego: 84 osób.
  • pedagodzy, nauczyciele ze szkół z terenu Powiatu Suwalskiego: 112 osób.
  • osoby pracujące w zakresie przeciwdziałania przemocy na terenie Powiatu Suwalskiego: 16 osób.

Pośrednio:

  • lokalna społeczność zamieszkała na terenie Powiatu Suwalskiego liczącego: 35,4 tys. mieszkańców.
© PCPR Suwałki