PROPOZYCJA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH:

1. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO PROWADZENIA WARSZTATÓW DLA BABĆ I DZIADKÓW.

Szkolenie dla grupy 12 osbowej.
Szkolenie przeprowadzą trenerzy z firmy KLANZA - Małgorzata Borowska, Agnieszka Sieniawska.

Terminy spotkań:
 • 03.07.2013r. 10:00 - 14:00
 • 22.07.2013r. 10:00 - 14:00
 • 29.07.2013r. 9:30 - 13:30
 • 30.08.2013r. 15:30 - 19:30
 • 31.08.2013r. 9:00 - 13:00
 • 06.09.2013r. 15:30 - 19:30
 • 07.09.2013r. 9:00 - 13:00
Miejsce spotkania: Poradnia "NADZIEJA" ul. E. Plater 2

Szkolenie ma na celu przygotowanie osób do prowadzenia spotkań warsztatowych dla babć i dziadków wg programu „Super babcia, super dziadek”, dr. Zofii Zaorskiej, które umożliwią im bardziej efektywne uczestniczenie w wychowywaniu swoich wnucząt.

Szkolenie zakłada 7 modułów 5 godzinnych. Proponowana tematyka warsztatów:

 • „Portret Super Babci – Super Dziadka”
 • „Rola babci i dziadka w rodzinie”
 • „Jak zaplanować święto rodzinne”
 • „Komunikacja w rodzinie”
 • „Jak spędzać czas z dzieckiem – zabawy edukacyjne”
 • „Wspieranie rodziców w wychowywaniu dzieci”
 • „Wolontariat seniorski jako forma angażowania społecznego”

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word

2. SZKOLENIE PRZYGOTOWUJĄCE DO PRACY Z RODZINĄ W TERAPII SKONCENTROWANEJ NA ROZWIĄZANIACH - KURS PODSTAWOWY PRZEZNACZONY DLA CZŁONKÓW ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH.

1 cykl, szkolenia dla grupy 16 osobowej.
Szkolenie przeprowadzą trenerzy z Centrum PSR z Warszawy - Tomasz Świtek

Termin spotkania 1 i 2: 16.07.2013 - 17.07.2013r, godz. 8:30 - 16:30
Termin spotkania 3 i 4: 16.09.2013 - 17.09.2013r, godz. 8:30 - 16:30
Termin spotkania 5 i 6: 21.10.2013 - 22.10.2013r, godz. 8:30 - 16:30
Termin spotkania 7, 8 i 9: 13.11.2013 - 15.11.2013r, godz. 8:30 - 16:30

Miejsce spotkania: ul. Świerkowa 60, Sala konferencyjna

Szkolenie bazuje na kursie podstawowym - Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Ma na celu zwiększenie u jego uczestników umiejętności nawiązywania kontaktów i motywowania klientów do zmian. Szkolenie przeznaczone dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych.

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word

3. SZKOLENIA DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ – TRENING KONTROLI ZŁOŚCI.

3 cykle warsztatów. Każda grupa do 20 osób.
Szkolenie przeprowadzą trenerzy ze Stowarzyszenia KARAN z Warszawy

Termin realizacji I cyklu: 23.09.2013r. 7:30 - 13:30
Termin realizacji II cyklu: 23.09.2013r. 14:30 - 20:30
Termin realizacji III cyklu: 24.09.2013r. 7:30 - 13:30

Szkolenie ma na celu przygotować osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą do pracy metodą Treningu Kontroli Złości. Warsztaty uczą, w jaki sposób można kształtować wśród dzieci i młodzieży umiejętność zatrzymania powstałego w organizmie pobudzenia pod wpływem emocji, złości lub gniewu, aby dać możliwość refleksji nad wyborem adekwatnego zachowania.

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word

4. SZKOLENIE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ - PEACE 4 KIDS.

2 cykle 2-dniowych warsztatów. Każda grupa do 20 osób
Szkolenie przeprowadzą trenerzy ze Stowarzyszenia KARAN z Warszawy

Termin realizacji I cyklu: 07.10.2013 (od 9:00 do 16:00) - 08.10.2013 (od 9:00 do 16:00)
Termin realizacji II cyklu: 09.10.2013 (od 8:00 do 18:00) - 10.10.2013 (od 8:00 do 13:00)

Szkolenie ma wyposażyć uczestników w praktyczne umiejętności, potrzebne, aby z sukcesem wdrożyć program do placówek oświatowych. Umiejętności te obejmują następujące elementy: treningu empatii, kontroli złości, podstawowych umiejętności społecznych oraz wspierania uczniów w stosowaniu umiejętności społecznych w życiu codziennym, włączania rodziców w program. społecznych oraz kształtowania charakteru. Nauczenie uczestników organizowania zajęć, modelowania umiejętności.

Zgłoszenie na szkolenie:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word
© PCPR Suwałki