IV SUWALSKA KAMPANIA BIAŁEJ WSTĄŻKI 2013

Kampania „Białej Wstążki” to największa na świecie międzynarodowa kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach przez kobiety i mężczyzn, natomiast jest skierowana głównie do mężczyzn i chłopców.

Biała Wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Kampania „Białej Wstążki” rozpoczęła się w 1991 r. w Kanadzie wtedy, gdy w zaledwie sześć tygodni 100 tys. mężczyzn założyło białą wstążkę jako symbol osobistej deklaracji, ze nigdy nie będą sprawcami przemocy wobec kobiet i będą reagować, widząc przemoc. Akcja była protestem przeciwko „masakrze w Montrealu, kiedy to w dniu 6 grudnia 1989 roku mężczyzna zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów technicznych, ponieważ - jak tłumaczył - to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni”.

Kampania „Białej Wstążki” realizowana jest na całym świecie w dniach 25 XI – 10 XII.

PPZEBIEG SUWALSKIEJ KAMPANII

W roku 2010 zainicjowana została na naszym terenie Suwalska Kampania Białej Wstążki przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy z Policją i innymi instytucjami. Realizowana jest w środowisku lokalnym i w szkołach na terenie Powiatu Suwalskiego i miasta Suwałki.

Działania, prowadzone w ramach Kampanii Białej Wstążki skierowane są na zwiększenie świadomości społecznej dot. zagrożeń płynących z przemocy w rodzinie.

Od 2011 koordynatorem działań podejmowanych na terenie miasta i powiatu jest Komenda Policji w Suwałkach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wspomaga Komendę Miejską Policji w organizacji Kampanii. Wszystkie działania podejmowane są w partnerstwie przez wiele instytucji zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szkoły. W okresie poprzedzającym Kampanię jest opracowywany program przebiegu Kampanii, który podany jest do publicznej wiadomości.

Spotkanie rozpoczynające

Suwalska Kampania, inicjowana jest spotkaniem rozpoczynającym Kampanię „Białej Wstążki”. W roku 2011 spotkanie odbyło się w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach.

Podczas uroczystości następuje symboliczne wręczenie „Białej wstążki” ambasadorom Kampanii oraz przekazanie plakatów i wstążeczek. Ambasadorem może być każda instytucja lub organizacja, której bliskie są cele Kampanii i która pragnie aktywnie włączyć się w jej działania.

Konkurs dla szkół

W ramach Kampanii przeprowadzony zostanie konkurs dla szkół na najlepiej przeprowadzoną Kampanię Białej Wstążki w szkole lub środowisku lokalnym.

Konkurs adresowany będzie do wszystkich typów szkół, przedszkoli oraz innych placówek oświatowych położonych na terenie Powiatu Suwalskiego i miasta Suwałki. Celem organizacji konkursu jest: rozwijanie i kształtowanie postaw nieprzemocowych wobec kobiet i dziewcząt oraz zapoznanie z ideą akcji Biała Wstążka. Przedmiotem oceny będą prezentacje multimedialne zrealizowane w ramach działań środowiskowych Kampanii.

Spotkania kończącego Kampanię Białej Wstążki

Spotkanie zostanie przeprowadzone w gronie współorganizatorów Kampanii

Podczas spotkania odbędzie się podsumowanie działań realizowanych w ramach Kampanii „Białej Wstążki” Odbędzie się również podsumowanie Konkursu.

WSPÓŁORGANIZATORZY POPRZEDNICH EDYCJI SUWALSKIEJ KAMPANII BIAŁEJ WSTĄŻKI

Współorganizatorami poprzednich edycji Suwalskiej Kampanii „Białej Wstążki” byli: Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Urząd Miasta Suwałki, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Prokuratura Rejonowa w Suwałkach, Komenda Miejska Policji w Suwałkach, Centrum Edukacji Nauczycieli w Suwałkach, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Suwałkach, Wyższa Szkoła Suwalsko Mazurska im. Papieża Jana Pawła II, Centrum Aktywności Społecznej PRYZMAT, Suwalskie Stowarzyszenie „Wybór”, Fundacja „EGO”.

POBIERZ PROGRAM KAMPANII

Program Kampanii dostępny jest równierza na stronach internetowych współorganizatorów Kampanii oraz w formie ulotek.

© PCPR Suwałki