Instytucje zaangażowane w realizację projektu.

KOORDYNATOREM PROJEKTU JEST POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE.

PARTNERAMI W PROJEKCIE SĄ:

GMINNE OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ w tym w szczególności te, które podpisały porozumienie o współpracy – GOPS w Suwałkach, GOPS w Bakałarzewie, GOPS w Jeleniewie, GOPS w Filipowie, GOPS w Raczkach i GOPS w Wiżajnach;

SZKOŁY Z TERENU POWIATU w szczególności te, które podpisały porozumienie o współpracy - Szkoły w Bakałarzewie, Jeleniewie, Raczkach, Suwałkach i Wiżajnach;

KOMENDA MIEJSKA POLICJI W SUWAŁKACH;

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA KONKATEDRALNA ŚW. ALEKSANDRA W poprzez działającą w jej strukturach Specjalistyczną Poradnię Życia Rodzinnego „Nadzieja” w Suwałkach;

POZOSTALI CZŁONKOWIE KOALICJI NA RZECZ OSÓB ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH NA TERENIE POWIATU SUWALSKIEGO PODPISANEJ W 2009 R.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY JEST PRZEZ POWIAT SUWALSKI ORAZ 6 GMIN POWIATU SUWALSKIEGO:

  • Gminę Bakałarzewo
  • Gminę Filipów
  • Gminę Jeleniewo
  • Gminę Suwałki
  • Gminę Raczki
  • Gminę Wiżajny
© PCPR Suwałki