PROPOZYCJE WARSZTATÓW

Dokument MS Word

1. WARSZTAT „BYĆ MAMĄ”:

1 CYKL - 10 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób, 2 prowadzących

Termin realizacji: 10.07.2013 – 11.09.2013r. Środa 16:00 – 18:00
Miejsce spotkania: Poradnia "NADZIEJA" ul. E. Plater 2

Warsztat „Być mamą” jest skierowany do mam najmłodszych dzieci (do ukończenia przez nie 1 roku życia). Na spotkaniach poruszane będą tematy związane ze zmianą dla rodziny jaką jest pojawienie się dziecka, jak również różne kwestie dotyczące wychowywania dziecka – potrzeby dziecka na poszczególnych etapach rozwojowych i sposoby ich zaspokajania, uczucia rodzica i dziecka, stawianie granic, zachęcanie do samodzielności, pochwały, kary i konsekwencje. Warsztaty prowadzone będą metodami aktywizującymi "burza mózgów", praca w parach, podgrupach.

Zgłoszenie na warsztat:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word

2. WARSZTAT DLA RODZICÓW „SZKOŁA DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW” CZ. I.

1 CYKL, 10 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób, 2 prowadzących.

Termin realizacji: 06.09.2013 – 08.11.2013r. Piątek 16:00 – 18:00
Miejsce spotkania: Poradnia "NADZIEJA" ul. E. Plater 2

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców bazuje na ogólnopolskim programie „Szkoły dla rodziców i Wychowawców” oraz jest oparta na cyklu książek A. Faber i E. Mazlish pt. „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły". Szkoła to program spotkań dla każdego, kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami. Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Podczas warsztatów jego uczestnicy nabędą umiejętności pozwalające na lepsze porozumiewanie się, udział w zajęciach będzie okazją do refleksji nad własną postawą wychowawczą, To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych na wzajemnym szacunku. Głównym mottem „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców jest”: Wychowywać to kochać i wymagać.

Zgłoszenie na warsztat:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word

3. WARSZTATY DLA RODZICÓW MAŁYCH DZIECI - „BEZ KLAPSA – JAK Z MIŁOŚCIĄ I SZACUNKIEM WYZNACZAĆ DZIECKU GRANICE”:

2 CYKLE, 6 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób. 2 prowadzących.

Termin realizacji I cyklu: 24.06.2013 – 29.07.2013r. Poniedziałek 16:00 – 18:00
Termin realizacji II cyklu: 09.09.2013 - 14.10.2013r. Poniedziałek 16:00 – 18:00
Miejsce spotkania: Poradnia "NADZIEJA" ul. E. Plater 2

Warsztat bazuje na programie opracowanym przez Fundację Dzieci Niczyje, o takim samym tytule. Celem warsztatów jest podniesienie poziomu umiejętności wychowawczych oraz świadomości poczucia sprawczości w wychowaniu własnego dziecka. Warsztaty przeznaczone są dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. W trakcie spotkań uczestnicy zastanowią się wspólnie jak wychowywać dzieci bez stosowania klapsa i innych, niesprzyjających rozwojowi dziecka metod. Rodzice nauczą się sposobów na budowanie pozytywnej więzi pomiędzy dzieckiem i rodzicem. Zastanowią się nad tym, jak w trudnych sytuacjach radzić sobie z własnymi emocjami i emocjami dziecka.

Zgłoszenie na warsztat:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word

4. WARSZTATY DLA OJCÓW „TATUŚ W NOWOCZESNYM STYLU”:

1 CYKL, 14 godzinny weekendowy, grupa ok. 12 osób.

Termin realizacji dzień I: 19.07.2013r. Piątek 16:30 - 19:30
Termin realizacji dzień II: 20.07.2013r. Sobota 9:00 - 17:00
Miejsce spotkania: Poradnia "NADZIEJA" ul. E. Plater 2

Dzięki warsztatom ojcowie będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat wychowania. Zajęcia pomogą:

  • utrzymywać równowagę na linii życie rodzinne - praca zawodowa,
  • rozpoznać silne i słabe strony swojego ojcostwa,
  • wykorzystać umiejętności przydatne do wzmocnienia więzi z dzieckiem na każdym etapie jego rozwoju,
  • stworzyć i wdrożyć praktyczny plan działania dla taty,
  • zobaczyć jak inni mężczyźni radzą sobie w roli ojca.

Zgłoszenie na warsztat:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word

5. WARSZTAT DLA MAŁŻEŃSTW - JAK BUDOWAĆ RELACJĘ MAŁŻEŃSKĄ?:

1 CYKL, 10 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób, 2 prowadzących.

Termin realizacji: 03.09.2013 – 05.11.2013r. Wtorek 16:00 - 18:00
Miejsce spotkania: Poradnia "NADZIEJA" ul. E. Plater 2

Warsztaty są propozycją skierowaną do małżonków, dążących do poprawy jakości życia małżeńskiego. Celem warsztatów jest doskonalenie funkcjonowania małżeństwa i rodziny na drodze osobistej pracy małżonków. Zdobyte podczas warsztatów nowe umiejętności, pozwolą im w bardziej satysfakcjonujący sposób budować relacje wewnątrzrodzinne, a także być modelami do naśladowania dla swoich dzieci.
Warsztaty umożliwią małżonkom bardziej świadome przeżywanie i budowanie swojej relacji małżeńskiej. Prowadzone zajęcia umożliwiają uczestnikom osobiście, jak również w parach, dokonać oceny swojej relacji małżeńskiej, w kategoriach jej progresu, jak i regresu. Pozwalają także zdobyć kompetencje niezbędne w jej rozwijaniu, niezależnie od stażu małżeńskiego. Odbywa się to na drodze teoretycznego i praktycznego poznawania istotnych elementów ról męskich i kobiecych oraz ról męża i żony.

Zgłoszenie na warsztat:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word

6. WARSZTAT DLA KOBIET - JAK ŻYĆ BEZ PRZEMOCY?:

1 CYKL, 17 spotkań 2 godzinnych, grupa do 12 osób, 2 prowadzących.

Termin realizacji: 04.07.2013 – 31.10.2013r. Czwartek 16:00 – 18:00
Miejsce spotkania: Poradnia "NADZIEJA" ul. E. Plater 2

Warsztat oparty jest na materiałach „Jak żyć bez przemocy – budowanie relacji partnerskiej” autorstwa Agaty Skorupskiej i D. Skowrońskiego. Warsztaty są propozycją dla kobiet, które chcą pogłębić wiedzę na temat budowania związku opartego na relacjach partnerskich bez przemocy, jak w sposób konstruktywny wyrażać trudne emocje. Warsztaty pomagają w nabyciu umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów bez użycia agresji.

Zgłoszenie na warsztat:

Formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres: zgloszenia@pcpr.suwalski.pl lub przekazać osobiście w pokoju nr 7, ul. Świerkowa 60. Informacje bliższe można uzyskać pod telefonem 87 565 92 82.

Dokument MS Word
© PCPR Suwałki