KAMPANIA „POSTAW NA RODZINĘ”

W ramach projektu „W trosce o bezpieczny dom” pragniemy włączyć się w Ogólnopolską Kampanię „POSTAW NA RODZINĘ”, którą zainicjowała Krakowska Akademia Profilaktyki opracowując piękne materiały edukacyjne dla samorządów promujące pozytywny wizerunek rodziny jako najskuteczniejszy sposób ochrony młodzieży i dzieci przed uzależnieniami. Do Kampanii przyłączyło się wiele samorządów gminnych i powiatowych. Działania podejmowane w ramach Kampanii opisane są na stronie Krakowska Akademia Profilaktyki

MATERIAŁY PRZEKAZYWANE W RAMACH KAMPANII TO:

Materiały dla rodziców i dziadków:

 • Ulotka „Czy potrafisz znaleźć wyjście?”,
 • Ulotka „Odpowiedzialni rodzice”,
 • Ulotka „Czy wiesz że możesz pomóc?”,
 • Ulotka „Dziadkowie - skarb w życiu dziecka”,
 • Ulotka „Twoje dziecko uczy się życia od Ciebie”

Materiały dla uczniów i nauczycieli:

 • Ulotka dla uczniów „Babciu, dobrze, że jesteś!”
 • Ulotka dla uczniów „Mocne strony naszej rodziny”,
 • Ulotka dla uczniów „Na kim mogę polegać?”,
 • Ulotka dla uczniów „Cel wyznaczony przez nasze marzenia",
 • Poradnik dla nauczycieli „Postaw na rodzinę!” 2013,
 • Certyfikat dla nauczycieli „Nauczyciel Przyjazny rodzinie"

Materiały do wykorzystania przez gminę:

W ramach projektu „W trosce o bezpieczny dom” w 6 gminach, które są partnerami w realizacji projektu podjęte zostaną działania zgodne z ideą Kampanii „Postaw na rodzinę”. Każda Gmina otrzyma materiały do wykorzystania w czasie prowadzonych działań lokalnych na rzecz rodziny w środowisku i szkołach.

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE KAMPANII

W ramach Kampanii „POSTAW NA RODZINĘ” oferujemy możliwość uczestnictwa w szeregu warsztatach, które promują relacje oparte na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy. Oferta warsztatów przedstawiona jest na stronie projektu w zakładce Warsztaty. W czasie trwania warsztatów równolegle prowadzone są zajęcia dla dziećmi.

UROCZYSTE SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE KAMPANIĘ

Otwarcie lokalnej Kampanii „POSTAW NA RODZINĘ” . podczas uroczystego spotkania rozpoczynającego projekt „W trosce o bezpieczny dom” 28 maj 2013 r. Na spotkanie zaproszeni są wszyscy członkowie Koalicji na Rzecz Osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych w Powiecie Suwalskim zawartej w 2009 r. /przedstawiciele Urzędów, Gopsów, Szkół, Ośrodków Zdrowia, kuratorów sądowych oraz podmiotów pracujących na rzecz przeciwdziałania przemocy/, w szczególności wszyscy partnerzy projektu.

KONKURS MULTIMEDIALNY „WYMARZONY DZIEŃ Z RODZINĄ” DLA RODZIN.

Do konkursu zaproszone są całe rodziny, które będą mogły poprzez przygotowanie prezentacji multimedialnej zaprezentować swój własny pomysł na „Wymarzony dzień z rodziną”. Najlepsze prace rodzin zostaną nagrodzone w postaci sfinansowania kosztów organizacji takiego dnia dla rodziny. Prace zostaną przedstawione w ramach Kampanii w poszczególnych gminach i na stronie internetowej, a nagrodzone rodziny zostaną zaproszone na spotkanie kończące projekt.

ZE STRONY www.postawnarodzine.pl

Dlaczego warto postawić na rodzinę?

Kampania jest znakomitym sposobem, by pokazać mieszkańcom, że potraficie wspierać rodziny. Samorząd lokalny odgrywa w tej pomocy szczególną rolę, także poprzez realizację zadań Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Według specjalistów nie ma lepszego sposobu na skuteczną profilaktykę niż inwestowanie w relacje rodzinne. Kiedy więzi w rodzinie są prawidłowe, maleje ryzyko sięgania przez młodych ludzi po alkohol czy narkotyki. To oczywista prawda, poparta wynikami szeregu badań naukowych. Z kampanią "Postaw na rodzinę!" możecie zaproponować mieszkańcom pozytywną profilaktykę, bez pouczania i moralizatorstwa, za to z odwołaniem do najważniejszej wartości w życiu każdego z nas - rodziny. Treści proponowane w kampanii oparte są na rekomendowanej przez PARPA strategii rozwijania umiejętności wychowawczych - jednej z najskuteczniejszych!

Dlaczego nasz projekt jest skuteczny?

Na rodzinę warto stawiać w codziennych zadaniach lokalnego samorządu. Kampania jest świetnym wsparciem różnorodnych działań podejmowanych przez samorząd w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jednym z głównych miejsc realizacji kampanii są szkoły, które w ramach swoich programów profilaktyki chętnie kreują w uczniach prorodzinne postawy. Kampania służy również pomocą w dialogu z rodzicami i przedstawia im istotne informacje o roli rodziny i odpowiedzialnego rodzicielstwa w profilaktyce zachowań ryzykownych.

Realizacja kampanii jest prosta i przyjemna. Nie straszymy alkoholem, nie nudzimy moralizatorstwem. Nie zamęczamy nikogo skomplikowanymi procedurami, regulaminami czy wielostronicowymi instrukcjami. Atrakcyjne materiały przekazane lokalnym partnerom to podstawa działań. Każda gmina może dołożyć coś od siebie: festyny, imprezy lokalne, konkursy i inne aktywności. Do współpracy poza szkołami można zaprosić lokalne organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, parafie, kluby abstynenckie, ośrodki kultury.”

© PCPR Suwałki