IV Suwalska Kampania "Białej Wstążki" rozpoczęta.

2013-11-27

„Przemoc jest orężem ludzi słabych” - pod takim hasłem rozpoczęto w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach – IV Suwalską Kampanię „Białej wstążki”. Patronat nad nią objął Prezydent Miasta Suwałk oraz Starosta Suwalski.

Już od czterech lat funkcjonariusze i pracownicy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wspólnie z samorządami, instytucjami oraz fundacjami przeprowadzają kampanię „Białej wstążki” której celem jest promowanie u mężczyzn właściwych postaw i sprzeciw wobec przemocy stosowanej w stosunku do kobiet. Dzisiaj w świetlicy suwalskiej komendy odbyło się jej uroczyste otwarcie. Głos zabrali zaproszeni goście. W dniach 25 listopada – 10 grudnia 2013 r. partnerzy kampanii będą przeprowadzać wiele działań /patrz program kampanii/ aby uświadomić społeczeństwu, a szczególnie mężczyznom, że stosowanie przemocy wobec kobiet jest złem. Już od trzech lat wielu mężczyzn na terenie naszego miasta i powiatu suwalskiego występuje otwarcie przeciwko przemocy wobec kobiet przypinając symboliczny znak czystości – białą wstążkę - chcąc powiedzieć „ja swoją postawą życiową nie przykładam ręki do krzywdzenia kobiet i dziewczynek”. Chcemy aby mężczyźni wspierali kobiety i wykazywali się niezłomną i bezkompromisową postawą wobec innych mężczyzn, którzy stosują przemoc wobec kobiet, zarówno w życiu zawodowym jak i prywatnym. Promujemy postawy mężczyzn, którzy są dla kobiet partnerami w życiu publicznym i w rodzinie.

Partnerzy kampanii: Urząd Miasta w Suwałkach, Starostwo Powiatowe w Suwałkach, Sąd Okręgowy i Rejonowy w Suwałkach, Prokuratura Okręgowa i Rejonowa w Suwałkach, Areszt Śledczy w Suwałkach, Straż Graniczna w Rutce-Tartak, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Edukacji Nauczycieli, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Zespół Służby Kuratorskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach, Suwalskie Stowarzyszenie Wybór, Fundacja EGO, Stowarzyszenie Pryzmat, placówki oświatowe i lokalne media.

Pobierz Program

© PCPR Suwałki