Konkurs w ramach Kampanii Białej wstążki 2014

2013-11-22

Komenda Miejska Policji w Suwałkach oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach w ramach Ogólnopolskiej Kampanii „Biała Wstążka” ogłasza konkurs skierowany do placówek oświatowych z terenu Miasta Suwałk i Powiatu Suwalskiego głoszący ideę przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet/dziewcząt pt.: „Przemoc jest orężem ludzi słabych” pod patronatem Starosty Suwalskiego - Szczepan Ołdakowskiego oraz Prezydenta Miasta Suwałki - Czesława Renkiewicza.

Przedmiotem oceny będą prezentacje multimedialne, film-reportaż, zrealizowanych w ramach Kampanii działań środowiskowych. Czas trwania prezentacji do 5 minut

Termin składania prac upływa z dniem 12 grudnia 2013r. godz. 14.00.

Prace należy nadsyłać lub składać osobiście w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach (w pokoju nr 215) na adres:

Komenda Miejska Policji w Suwałkach
ul. Pułaskiego 26, 16-400 Suwałki
z dopiskiem „Konkurs – Biała Wstążka”

Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi dnia 17 grudnia 2013r. wraz z wręczeniem wyróżnień podczas Konferencji podsumowującej Kampanię Białej Wstążki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej o godz. 10.00. Laureaci zostaną uprzednio telefonicznie powiadomieni o przyznanym wyróżnieniu. Ogłoszenie zamieszczone zostanie również na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach www.suwalki.policja.gov.pl oraz na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach www.pcpr.suwalski.pl

Koordynatorem konkursu jest specjalista Wydziału Prewencji – Beata Andruczyk, nr kontaktowy – 87 5641452.

Szczegóły konkursu znajdują się w załączeniu.

Pobierz załącznik


Serdecznie zapraszamy do włączenia się w wydarzenia związane z tegoroczną edycją kampanii, której uroczysta inauguracja odbędzie się w dniu 25.11.2013r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przy ul. Pułaskiego 24.

© PCPR Suwałki